3-E Sınıfı Hayat Bilgisi Ev Çalışmaları1
1
1

1. Mustafa Kemal ne zaman doğmuştur?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
2. Atatürk nerede doğmuştur?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
3. Atatürk’ün doğduğu şehir şimdi hangi ülkededir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
4. Atatürk'ün annesinin adı nedir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
5. Mustafa Kemal’in babasının adı nedir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
6. Atatürk ne zaman ölmüştür?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
7. Atatürk'ün kabri nerede bulunmaktadır?
.................................................................................................................. ...................................................................................................................
 
8. Atatürk'ün anıt mezarının adı nedir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
9. Atatürk Haftası hangi tarihler arasında kutlanmaktadır?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
     10 . Atatürk Samsun’a hangi tarihte gitmiştir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
 
11.Atatürk Samsun’a niçin gitmiştir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 

12. TBMM ne zaman açılmıştır?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
13. TBMM’ nin başkanlığına ilk kim seçilmiştir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
14. Düşmanları yurdumuzdan çıkarmak için yapılan savaşa ne denir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
15. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı yapmamıştır?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
16. Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
 
17. Kurtuluş Savaşı kaç yıl sürmüştür?
 ..............................................................................................................................................................................................................................

 
18. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
19. İlk cumhurbaşkanımız kimdir?
..............................................................................................................................................................................................................................
 
20. Kurtuluş Savaşı hangi yıllar arasında yapılmıştır?
..............................................................................................................................................................................................................................


 
HAYAT BİLGİSİ TEST
-1-
1.  Okula hazırlıksız  gelen bir öğrenci için ne söylenebilir?

A. Plânsız  çalışan bir öğrencidir.
B.Başarılı ve iyi öğrenen bir öğrencidir.
C. Yeterli ve etkili bir öğrenme sağlayan biridir.

2.  İnsanların birbirinden farklı özelliklere sahip olduklarını anlamak bize ne kazandırmaz?

A. Hoşgörü ve barış içinde yaşamanın önemini
B. Diğer insanlardan üstün olduğumuzu
C. Birbirimize karşı saygı içinde yaşamamızın önemini

3. Arkadaş seçimine dikkat eden bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A. Dürüst ve saygılı arkadaşlar seçmesi
B. Başkalarının görüşlerine karşı saygısız arkadaşlar seçmesi
C. Hoşgörü ve adalet niteliklerine sahip arkadaşlar seçmesi

4. Berna el şakası yapılmasına karşı duyarlı davranan bir insandır.  Berna’nın bu özelliğiyle alay eden bir arkadaşı için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?


A. Hoşgörülüdür.
B. Duyarsız biridir.
C. Saygılıdır.

5. Sınıf başkanı olan Berke, sıra arkadaşı olan Alper konuştuğunda onu uyarmamaktadır. Berke’nin bu davranışı için ne söylenebilir?


A. Tarafsız davranmaktadır.
B. Davranış kurallarına uygundur.
C. Yanlı davranan biridir.

6.  Bir yerin kuşbakışı görünümünün kabataslak çizimine ne denir?


A. kroki               B. plân                    C. harita

7.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okullara isim olarak verilebilir?


A.Türk büyüklerinin ismi
B. Muhtarın adı
C.Okul müdürünün adı

 8. Yaşamında sorunla karşılaşan bir insan aşağıdakilerden hangisini yaparsa o sorunu çözme yolunda doğru bir adım atmış olur?


 A. Sorunu başkasının çözmesini bekler.
B. Karamsarlığa kapılarak çözemeyeceğini düşünür.
C. Sorunu tespit ederek çözüm yolu üretir.

9. Dengeli beslenmek aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?


  A. Sevdiği yiyecekleri istediği kadar yemek
B. Bütün besinlerden yeterince yemek
C. Çikolatalı, şekerli besinlerden yemek

10. Kaynakları bilinçli kullanan bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz?


A.Bozuk muslukları tamir ettirir.
B. Gereksiz yanan lambaları söndürür.
C.Dişini fırçalarken işi bitinceye kadar musluğu açık tutar.

11.  Aşağıdakilerden hangisi almamız gereken besin gruplarından değildir?


A. karbonhidratlar       B. Proteinler    C. Şekerler

12. Sabah kahvaltısı yapmadan okula gelen bir öğrenci hangi durumla karşılaşabilir?


 A. Kendini güçsüz ve rahatsız hisseder.
B.Çalışma öğrenme yeteneği artar.
C. Derslerini dikkatle dinleyerek, enerji dolu olur.

13. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramlarımızdan değildir?


A. Kurban Bayram        B. Zafer Bayramı         
C. Cumhuriyet Bayramı

14. İlkyardımın amacı nedir?


A. Kazazedeyi ameliyat etmektir.
B. Kazaya uğrayanı iyileştirmektir.
C. Uzman kişiler gelinceye kadar yapılan bakımdır.

15. Bilinçli tüketici aşağıdakilerin hangisini yapmaz?
A.Satıcıyla pazarlık ederek fiş veya fatura almaz.
B.Aldığı malın kalite belgesinin olup olmadığı kontrol eder.
C. Haklarını aramak için tüketici derneklerinden yardım ister.

 16. Serdar derslerinde istediği başarıya ulaşamamaktadır. Serdar başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?


A. Bilgisayarda oyun oynayarak dikkatini geliştirmelidir.
B. Daha iyi öğrenmek için uygun öğrenme teknikleri kullanmalıdır.
C. Günlük çalışma programı hazırlamalıdır.

17. Burak diktiği çiçeğin bir süre sonra kuruduğunu gördü. Burak’ın çiçeğinin kurumasının nedeni ne olabilir?


A.Belirli aralıklarla toprağını değiştirmesi.
B. Uygun sıcaklıkta bir odada bulundurması.
C. Çiçeği her gün sulaması

18. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yollarından biri değildir?


A. Gece kutup yıldızına bakmak   B. Pusula kullanmak
C. Ay’a bakmak

19) Cumhuriyet hangi tarihte  ilan edilmiştir?


A. 29 Ekim 1923    B. 23 Nisan 1920   C.19 Mayıs 1919 

20) İnsanlar en çok hangi yolla iletişim kurarlar?


a) dokunarak      b) konuşarak                c) tadarak                        HAYAT BİLGİSİ TEST -2-
1-) Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlarımızın sağlığını önemsediğimizi gösterir?
A-) Okulun tuvalet ve lavabolarını temiz bırakmak.
B-) Çöpleri, sınıflara ve koridorlara atmak.
C-) Oyunda sinirlenip arkadaşlarımızı sakatlamaya çalışmak.
2-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgili değildir?
A-) Elimizi yüzümüzü yıkamak.
B-) Lüzumsuz yanan ışıkları söndürmek.
C-) Giysilerimizi temiz tutmak.
3-) Okuldaki derslerimizde başarılı olabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A-) Ödevlerimizi acele yapmalıyız.
B-) Okula hazırlıklı gelmeliyiz.
C-) Evde ders tekrarı yapmamalıyız.
4-) Aşağıdakilerden hangisi, doğru bir iletişim şeklidir?
A-)Sınıfta izin almadan konuşmak.
B-) Başarılı konuşmasından dolayı arkadaşını kutlamak
C-) Konuşurken başkalarının sözünü kesmek.
5-) “dürüstlük-uyumsuzluk-paylaşma-iyimserlik-sorumsuzluk-yardımseverlik-dağınıklık” İyi bir arkadaşta yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi bulunmalıdır?
A-) 2
B-) 3
C-) 4
6-) “ Teneffüs zili çalınca bütün öğrenciler okul bahçesine çıkarlar. Herkes farklı oyunlar oynayarak vakit geçirir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A-) Öğrenciler benzer özellikler gösterir.
B-) Her öğrencinin saç ve yüz yapısı aynıdır.
C-) Her öğrencinin yetenekleri ve ilgileri farklıdır.
7-) Aşağıdakilerden hangisi, milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için önemlidir?
A-) Bayramlarımız
B-) Okulumuz
C-)Özel günlerimiz
8-) Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı sayılır?
A-)Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi.
B-) Atatürk’ün kurmay yüzbaşı olması.
C-) Atatürk’ün Samsun’a çıkması.
 
 
9-) Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in devam ettiği okullar arasında yer almaz?
A-) Şemsi Efendi İlkokulu
B-) Hava Harp Okulu
C-)Manastır Askeri Lisesi
 
10-) Aşağıdakilerden hangisi, sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?
A-) Hoşgörülü olmak
B-) Anlayışlı olmak
C-) Kırıcı olmak

11-) “Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlık ilişkilerimizi olumsuz etkiler?
A-) Arkadaşlarımıza karşı hoşgörülü davranmak.
B-) Arkadaşlarımıza karşı yanlı davranmak.
C-) Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde çıkarcı olmak.
12-) “Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine çizilmesine ………. Denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-) kroki
B-) harita
C-) okul
13-) Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A-)En çok reklamı yapılan malı satın alır.
B-) Haksızlığa uğradığı zaman hakkını arar.
C-)Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar.
14-) Aşağıdakilerden hangisi, okulda sağılığımızı olumsuz etkiler?
A-) temiz lavabolar
B-)havalandırılmış sınıflar
C-)yerlere atılan çöpler
15-) Aşağıdakilerden hangisi, öğrenmemizi olumlu yönde etkiler?
A-) planlı çalışmak
B-) gürültü ortamlar
C-) özel bir çalışma yerimizin olmaması
16-) Arkadaşlarının oyununa katılmak için ne yaparsın?
A-) rica ederim
B-) ağlarım
C-) kavga ederim
17-) Aşağıdakilerden hangisi, dini bayram değildir?
A-) Kurban Bayramı
B-) Ramazan Bayramı
C-) Zafer Bayramı
 
18-) Aşağıdakilerden hangisi, özel bir güne ait değildir?
A-) 24 Kasım
B-)23 Nisan
C-) 4 Ocak
19-) Okulun tarihini anlatan yazıya ne denir?
A-) tarihçe
B-)otobiyografi
C-) öz geçmiş
20-) Sınıf eşyalarını korumak kimin görevidir?
A-) bekçinin
B-)öğrencilerin
C-) müdürün
 
HAYAT BİLGİSİ TEST -3-
1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi , büyüdükçe değişmez?
A) Göz rengimiz       B) Kilomuz    C)Boyumuz  
2- Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A) Arkadaşlarımla oyun oynarken üzülürüm.
B) Başkalarının duygularına saygı gösteririm.
C)Hastalık ve kazalar beni üzer.
3- Mesleklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En önemli meslek doktorluktur.
B)Her meslek önemlidir
C)Bazı mesleklere gerek yoktur.
4-Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  23 Nisan 1920
B)  19 Mayıs 1919
C)  29 Ekim 1923
5-Atatürk’ün ölümü üzerine yabancı devlet adamları neden Atatürk’ü övücü sözler söylemiştir?
A)Atatürk’ü sevdikleri için
B)Atatürk’e olan bağlılıkları için
C)Atatürk’ü büyük bir lider olarak gördükleri için
6-   I. Demokrasi ile yönetim esastır.
II. Ülke yönetimi babadan oğula geçer.
III. Milletvekillerini halk seçer.
Yukarıdakilerden hangisi, cumhuriyetin özelliklerindendir?
A) I. ve II.      B) II. ve III.      C) I. ve III.
7- Bayrağımıza niçin saygı duymalıyız?
A) Devletimiz temsil ettiği için
B)Kırmızı renkli olduğu için
C)Dikdörtgen olduğu için.
8-   I.   At arabası
      II.  Uçak
      III. Buharlı tren
Yukarıdaki taşıtların gelişim sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – II- III      B) II – I- III      C) I – III – II
9- İlk  ulaşım taşıtı hangi buluştan sonra yapılmıştır?  
A) Motor     B) Tekerlek       C) Sürücü
10- Aşağıdakilerden hangisi en hızlı iletişim aracıdır?
A) Gazete         B) Mektup    C) İnternet
11- Aşağıdakilerden hangisi , çok eskilerden oynanan oyunlardan biri değildir?
A) Saklambaç oyunu   
B)Aç kapıyı bezirgân başı oyunu
C) Bilgisayar oyunları
12- Aşağıdakilerden hangisi, tüm canlıların ortak bir özelliği değildir?
A) Uçmak     B) Çoğalmak    C)Doğmak 
13-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Her canlı doğar, büyür ve gelişir
B) Bütün hayvanlar susuz ortamda yaşayabilirler.
C) Bütün bitkiler, susuz ortamda yaşayabilirler.
14.Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir?
A).Hesap uzmanı       B)Bütçe      C)Bilinçli tüketici  
             
15. “..................” temel ihtiyaçlarımızdandır.
     Noktalı yere hangisi gelmelidir?
a.Barınma               b.Oynama              c.gezme                            
16- “Damlaya damlaya göl olur.” atasözü neyi anlatır?
A) Küçük tasarruflar önemlidir
B)Musluklarımızı tamir ettirmeliyiz.
C)Yurdumuzdaki göller, damlalardan oluşmuştur.
17-  Hedefimize ulaşmada başarısızlıklarla karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız?
A) Hedefimizden vazgeçmeliyiz.
B) Ümitsizliğe kapılmalıyız
C) Planlarımızı kontrol edip çalışmaya devam etmeliyiz.
18.Bitkilerin özelliklerini taşıdığı  ve bitkinin yetişmesini sağlayan yapıya ne denir?
a.gövde              b.kök        c.tohum                                                                    
19.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?
a.Yumurtayla çoğalmaları          b.Her canlının beslenmesi     
c.Her canlının ölmesi  
                
20.Kuzeyle batı arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kuzeydoğu        b.Kuzeybatı     c.Güneybatı                                       
 
Kaya Avcı
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=