2-E Sınıfı Türkçe ev çalışmaları

Âşık Veysel Şatıroğlu
    25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Çocukken çiçek hastalığı yüzünden bir gözünü, daha sonra bir kaza sonucu diğer gözünü kaybetti. Saz çalmayı öğrendi.
     21 Mart 1973'te yine Sivrialan'da yaşamını yitirdi. Aşık Veysel, bundan 118 yıl önce doğmuş 79 yıl yaşamış. öleli de 39 yıl olmuş.

       Kara Toprak 
Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Beyhude Dolandım Boşa Yoruldum
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Nice Güzellere Bağlandım Kaldım
Ne Bir Vefa Gördüm Ne Faydalandım
Her Turlu İsteğim Topraktan Aldım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Koyun Verdi Kuzu Verdi Sut Verdi
Yemek Verdi Ekmek Verdi Et Verdi
Kazma İle Dövmeyince Kıt Verdi
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Ademden Bu Deme Neslim Getirdi
Bana Turlu Turlu Meyva Yetirdi
Her gün Beni Tepesinde Götürdü
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Karnin Yardim Kazma İle Bel İle
Yüzün Yırttım Tırnak İle El İle
Yine Beni Karşıladı Gül İle 
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

İşkence Yaptıkça Bana Gülerdi
Bunda Yalan Yoktur Herkesler Gördü
Bir Çekirdek Verdim Dört Bostan Verdi
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Havaya Bakarsam Hava Alırım
Toprağa Bakarsam Dua Alırım
Topraktan Ayrılsam Nerde Kalırım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Dileğin Varsa İste Allah'tan
Almak İçin Uzak Gitme Topraktan
Cömertlik Toprağa Verilmiş Haktan
Benim Sadik Yarim Kara Topraktır

Hakikat Ararsan Açık Bir Nokta
Allah Kula Yakın Kul Da Allah'a
Hakkin Gizli Hazinesi Kara Toprakta
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Bütün Kusurlarımı Toprak Gizliyor
Merhem Calip Yaralarımı Tuzluyor
Kolun Açmış Yollarımı Gözlüyor
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Her Kim Ki Olursa Bu Sirr-İ Mazhar
Dünyaya Bırakır Ölmez Bir Eser
Gün Gelir Veysel'in Bağrına Basar
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
            Aşık Veysel Şatıroğlu

 


Cümlelerde rengi soluk yazılan adların sayılarına göre çeşit­lerini belirtiniz.
1-Amcam okulda çalışıyor.
            a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
2-Ağaçlar çiçek açtı.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı 
                  
3-Öğretmenine bir demet gül verdi.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
4-Gözleri, deniz kadar güzeldi.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
5-Sınıfın pencerelerini tamir ettik.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
6-Bütün gün evde boya yaptım.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
7-Çoban, sürüsünü otlatıp gitti.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
  
8-Dayım kitap aldı.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
 9-Bu boğaz, iki kıtayı bağlıyor.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
 10-Öğretmenimiz bizi kümelere ayırdı.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Ad
 
11-İki düzine defter aldım.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
 12-Ayşe bardakları yıkadı.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
13-Futbol takımına seçilmiş. 
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
14-Meclis yarın toplanacak.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
15-Köyümüzden geçen çay kurudu.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
16-Kooperatif yeni konutlar yapacak.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
17-Terleyince soğuk su içmemelisin.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı
 
 
18-Kış için evin çatısını onardık.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Ad
 
19-Çocuklar bahçede oynuyorlar.
a) Tekil Ad                    b) Çoğul Ad                    c) Topluluk Adı 
 
20- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, bir topluluğun adıdır?
A)Aile                B) Defter                       C) Amca
 
21- Aşağıdaki cümlelerin han­gisinde çoğul ad yoktur?
A)Ağaçlar çiçek açmaya başladı.
B)Songül, arkadaşlarıyla oynuyor.
C)Araba biraz ileride dur­du.DENİZ ALTINDA BİR SABAH
O gün bahar gerçekten de gelmişti. Bütün medüzler, karidesler, is­tavritler, kırlangıçlar, hatta utangaç deniz altıları bile ortalığa çıkmışlar­dı. Hepsi de bu taze ve pırıltılı güneşin, denizaltı dünyasına verdiği o yeni canlılığı ve renkleri seyrediyorlardı.
Beyaz mürekkep balıkları kollarını sallıyor. Kayalara yapışmış çiçekle­re benzeyen şakayıklarla şakalaşıyordu. Bu şakayıklar gerçekte hayvan cinsindendirler, ama nedense böyle bitki gibi yaşıyorlardı.
Küçük bir kalkan balığı sürüsü, suya düşmüş bir küme yaprak gibi, oradan oraya dolaşıyordu. Bütün denizaltı ülkesi, bahar gününün saldı­ğı bu okşayıcı ışınlarla kendinden geçmiş gibiydi.
                                                                              S. F. ABASIYANIK
 
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7, 3. ve 9. sorulan parçaya göre cevaplayınız.
 
1. Bahar ne zaman gelmiş?
A. O gün         B. Bir hafta önce              C. Akşam             D. Dün
 
2. "O gün bahar gerçekten de gelmişti" sözüyle anlatılmak istenen
A. Her tarafta çiçekler açmıştı.
B. Deniz o kadar berraktı ki bütün balıklar görülebiliyordu.
C. O gün,bahar mevsiminin bütün özellikleri vardı.
D. O gün güneşli bir gündü.
 
3. Âşağıdakilerden hangisi denizaltı dünyasını seyredenlerden de­ğildir?
A. Karides           B. Medüz             C. Hamsi               D. İstavrit
 
4. Kayalara yapışıp, şakayıklarla şakalaşan nedir?
A. Kırlangıçlar         B. Medüzler      C. Mürekkep balıkları         D. Karidesler
 
5. Hayvan cinsi olduğu halde bitki gibi yaşayan hangisidir?
A. Beyaz mürekkep balıkları                            B. Kırlangıçlar
C. Karidesler                                                                D. Şakayıklar
 
6. Suya düşmüş küme yaprak gibi, oradan araya dolaşan nedir?
 A. Küçük bir kalkan balığı sürüsü      B. Karidesler sürüsü
 C. Kırlangıçlar sürüsü                        D. İstavritler sürüsü
 
7. Parçanın birinci cümlesinde kaç kelime vardır?
A. 4                     B. 3                      C. 6                       D. 5
 
8. Parçanın birinci paragrafında kaç cümle vardır?
A. 3                     B. 2                      C. 1                       D. 4
 
9. Parça kaç paragraftan meydana gelmiştir?
A. 10                   B.6                      C.4                       D. 3
 
10. "AItı yedi yaşlarında vardım" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?
A. Virgül              B. Nokta              C. Ünlem              D. Soru
 
11. "Her halde bu söz ilk önce bizim evde geçmiş olmalıydı,"cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül işareti konulmalıdır?
A. Her halde      B. İlk önce           C. Evde                D. Bu söz
 
12. "O her zaman temiz giyinir," cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül işareti konulmalıdır?
A. Her                 B. O                     C. Temiz                D. Zaman
 
13. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinin yazımı yanlıştır?
A. Cad.               B. PTT                   C.TBmM               D. DMO
 
14. "Mi" soru eki hangi seçenekte yanlış yazılmıştır?
 A. Gördünmü?                                 B. Yaptı mı?
      C. Uyumuş mu?                               D. Gidecek misiniz?
 
15. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A. Kırlangıç        B. Kızılcık              C. Arpacık            D. Tomurcuk
 
16. "Mi" soru eki hangi seçenekte yanlış yazılmıştır?
A. Bakar mısınız?                             B. Yazacak mı siniz?
C. Geldiler mi?                               D. Okuyor mu?
 
17. Hangisinin yazımı yanlıştır?
A. 1992'de          B. Barış'ın              C. türkiye              D. TBMM'nin
 
18. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
A. Korkma, acıma taşıyan sözlerden sonra nokta konur.
B. Açıklanacak sözlerden sonra ünlem işareti konur.
C. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti konur.
D. Başkalarından alınan sözlerden önce virgül konur.
 
19. Kesme işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?
A. PTT'de                                         B. Erzincanlı
C İstanbul'da                                 D. Anıtkabir'de
 
20. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A. Muş                B. İzmir                C. trabzon            D. Osman
 
21. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A. Türkiye                                        B. Yunanistan
C. Kıbrıs                                          D. Bulgaristan
 
22. Hangi seçenekte yazım yanlışı vardır?
A. Hürriyet Meydanı                       B. Cumhuriyet alanı
C. Bakırcılar Caddesi                     D. Okullar Sokağı
 
23. Hangi seçenekte yazım yanlışı yapılmıştır?
A. Taksim Meydanı'nda                  B. Cumhuriyet mahallesi
C. Öğretmenler Caddesi'ne          D. Saat 12.30'da
 
24. Aşağıdaki tarih yazılışlarından hangisi yanlıştır?
A. 29 Ekim 1923                             B. 19. mayıs. 1919
C. 15.06.1946                                  D. 15.XI.1978
 
25. Aşağıdaki tarih yazımlarından hangisi doğrudur?
A. 23 nisan 1920                             B. 10,XI,1938
C. 14.12.1991                                  D. 18,5.1985
 
26. Dahi anlamına gelen "De" bağlacı hangi seçenekte yanlış yazıl­mıştır?
A. Alide geldi.                                 B. Sen de gel.
C. Cam da kırılmış.                         D. Öğretmen de gitti.
 
27. Soru işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?
A. Neden gelmediğini bilmiyorum?               B. Ali de mi zayıf almış?
C. Zil çaldı mı?                                                   D. Telefon eden kimdi?
 
28. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A. Ağaç              B. Esgi                  C. Sokak               D. Keklik
 
29. Ünlem işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?
A. Hey, buraya gelsene!                B. Oh! Dünya varmış!
C. Onu ben de biliyorum!              D. İmdat! Yetişin!
 
30. "Saat kaçta geleceksiniz" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?
A. Nokta             B. Önlem              C. Soru                  D. İki nokta
 
1-Hangi cümlede "karşılaş­tırma" yapılmıştır?
A) Melek, Sevgi'den daha güzel satranç oynuyor.
B) Çok kar yağdı bu ne­denle okullar tatil edildi.
C)Bahçede oynayacaktık ama yağmur yağıyor.
 
2-Hakan'ın bisikletinin..............   Selçuk'ta   da var.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılamaz?
A)benzeri            B) aynısı       C)çünkü
 
3-Aşağıdaki sözcük grupla­rından hangisi cümle değildir?
A)   Yürüdük  
B)    Ablamla ders çalıştım
C)   Ablamla birlikte parka
4-Hangisi, "farklı düşünmeye yönlendiren ifade" kullan­mıştır?
A)Ben ablamdan farklı olarak don­durmayı da çok severim.
B)Mert de bizim gibi   geziye gelmek  istiyor.
C)İzci kampına gi­deceğiz ama çadırım yok.
 
5-Hangi cümlede "sebep-sonuç" ilişkisi vardır?
A) Dondurma alacaktım ama param kalmadı.
B) Kardeşimle ilgilendim, bu nedenle filmi izleyemedim.
C)Babam haberleri izliyor, ama ben çizgi film izle­mek istiyorum.
 
6-Dondurma alacaktı.........
Bu cümle hangisiyle ta­mamlanırsa "sebep - so­nuç ilişkisi" kurulur?
A) bu yüzden markete gitti,
B) fakat çilekli dondurma kalmamış.
C)ama market kapanmış.
 
7-Hangisi" sebep-sonuç iliş­kisi" kurmuştur?
A)Sözünde durmadığın için artık sana güvenmiyorum.
B)Şenay, sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir.
C)Nuray ile Özge parka gittiler.
 
8-Hangi cümlenin sonuna so­ru işareti (?) konulmalıdır?
A) Kuşların nasıl uçtuğunu merak ediyor
B) Pınar geziye niçin gel­medi
C)Hangi kitabı alacağına karar veremedi
 
9-Resim yapacağım............
Bu cümle, hangisiyle ta­mamlanırsa "farklı düşünceye yönlendiren" ifada kullanılmış olur?
A) çünkü resim yapmayı seviyorum.
B) bu yüzden sulu boya takımı aldım.
C)ancak boya kalemleri­mi bulamıyorum.
 
10-Arkadaşıma da simit alacaktım........param yetmedi.
Boş bırakılan yere hangisi yazılamaz?
A) fakat          B) çünkü                     C) ancak


Aşağıdaki cümleler sebep-sonuç ilişkisini mi anlatır yoksa karşılaştırmayı mı anlatır?
1-Hava soğuk olduğu için kalın giysiler giydim.
 a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma
 
2-Dedem gözlüğü olmadığı için yazıyı okuyamadı.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
3-Ece yere çöp attı bu yüzden onu uyardım.
a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma
 
4-Tatilde İzmir'e gideceğim çünkü 'dedemi çok özledim.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
5-Ezgi oyuna katılmadıbunun nedenibize küs olmasıydı.
a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma
 
6-Mert, Cemre'den daha kısadır.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
7-Tilki, tavşan kadar hızlı koşamaz.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
8-Pilavı da makama kadar severim.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
9-Gizem, ablasından farklı olarak yüzmeyi de sever.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
10-Erdal, sınıfımızın en uzun boylu öğrencisidir.
a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma
 
11-Basketbolda, futboldan daha başarılıyım.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
12-Bu bisikletin aynısı bende de var.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
13-Bahçedeki, çiçekler sulanmadığı için kurudu.
a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma
 
14-Ben Ayla kadar hızlı koşamam.
a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma
 
15-Parktaki çiçeklerin aynısı Ezgilerin bahçesinde de var.
a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
16-Hava çok soğuk olduğundan dolayı geziye gideme­dik.
  a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
17-Murat Emre'den daha erken kalktı.
a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma
 
18-Parka gelemem, çünkü eve gitmem gerekiyor.
    a) karşılaştırma               b) sebep-sonuç
 
19-Beyza, Aslı'dan farklı olarak muzlu sütü sever.
   a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma
 
20-Babası bisiklet aldığı için çok mutlu oldu.
  a)sebep-sonuç                      b) karşılaştırma


Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Sebep-sonuç ilişkisi bulu­nanları (S), karşılaştırma ifadesi bulunanları (K), farklı düşün­meye yönlendiren ifade bulunanları (F) yazarak belirtiniz.
1-Çantası ağır olduğu için güçlükle yürüyordu.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
2-Sınıf başkanımız Kerem veya Merve olacak.
a) Sebep-sonuç b) farklı düşünmeye yönlendirme     c)karşılaştırma
 
3-Vitrindeki eteğin aynısından almak istiyorum.
a) farklı düşünmeye yönlendirme       b)karşılaştırma      c) Sebep-sonuç
 
4-Basketbol maçına gidemedik, çünkü bilet kalmamış.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
5-Okula servisle gidiyorum ama bugün babam bıraktı.
a) karşılaştırma b) Sebep-sonuç     c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
6-Bahçede oynayabilirsiniz ancak çiçekleri ez­meyin.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
7-Bu erik, diğerlerinden farklı olarak bir ay geçolgunlaşıyor.
a) farklı düşünmeye yönlendirme   b) Sebep-sonuç      c) karşılaştırma
 
8-Taner koridorda koşuyordu, bu yüzden öğ­retmen onu uyardı.
a) karşılaştırma b)Sebep-sonuç     c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
9-Dayım salı ya da çarşamba günü beni hay­vanat bahçesine götürecek.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
10- Şenay, Selin'den daha güzel şarkı söylüyor.
a) Sebep-sonuç b)farklı düşünmeye yönlendirme    c) karşılaştırma
 
11-Kapıyı açtım fakat karşımda kimseyi göremedim. 
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
12-Biraz kitap okumak istiyordum ama uykum geldi.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
13-Ablamla gezmeye gidecektik fakat yağmur başladı.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
14-Öykü kitabımı kendin getir ya da kardeşinle gönder.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
15-Öğleden sonra parka gidecektim ancak ödevlerimi bitiremedim.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
 
16-Ben de annem kadar iyi bir ressam olmak is­tiyorum.
a) Sebep-sonuç b)karşılaştırma      c)farklı düşünmeye yönlendirme
Cümle ile ilgili Test
OKULUN İLK GÜNÜ
Bugün okulun ilk günü. Üç aylık tatil bir rüya gibi geçti. İlkokulun üçüncü sınıfına yazdırmak için annem beni okula götürdü. Aklım evde­ki oyuncaklarımdaydı. Bütün sokaklar çocuklarla kaynıyordu. Kitapçı dükkânları çanta, kâğıt ve defter satın alan anne ve babalarla tıklım tıklım doluydu. Okulun önünde o kadar çok insan birikmişti ki; okulun hademesiyle, belediye görevlisi girişi serbest bırakmak için paralanıyor­lardı. Giriş kapısında biri omzuma dokundu. İkinci sınıf öğretmenimdi. Kızıl saçları darmadağınıktı. Her zamanki neşesiyle bana:
— Demek artık birbirimizden temelli olarak ayrıldık, dedi.
Bunu ben de pekâlâ biliyordum, ama bu söz bana çok acı geldi.
                                                                                     Ahmet RASİM
                                                                                       (Çocuk Kalbi)
  1. 2. 3. 4. 5. ve 6. sorulan parçaya göre cevaplayınız.
 
1. Çocuğun aklıneredeymiş?
A. Üç aylık tatil anılarında.
B. Evdeki oyuncaklarında.
C. Kitapçı dükkanındaki çantada.
D. İkinci sınıf arkadaşlarında
 
2. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun gözlemlerinden değildir?
A. Okulun hademesi girişi serbest bırakmak için paralanıyordu.
B. Bütün sokaklar çocuk kaynıyordu.
C. Kitapçı dükkânları tıklım tıklım doluydu.
D. Okulun müdürü velilerin tek tek elini sıkıyordu.
 
3. Okula giden öğrencinin omzunadokunan kimdir?
A. İkinci sınıf öğretmeni.
B. Okulun hizmetlisi.
C. Belediye görevlisi.
D. İkinci sınıf arkadaşlarından biri.
 
4. Parçanın birinci cümlesinde kaç kelime vardır?
A. 1                      B. 2                      C.3                       D. 4
 
5. Parçanın birinci paragrafında kaç cümle vardır?
A. 11                   B. 9                 C.8                      D. 14
 
6. Parçada kaç yerde nokta işareti kullanılmıştır?
A.11                    B.12                    C.13                     D.10
 
7. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
A. Bütün kitaplarımı etiketledim.
B. Akşamdan erken yatmayı çok
C Yaşlılara her yerde saygı göstermeliyiz.
 D. Bize bu akşam dayım gelecek.
 
8. Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?
A. Yerlere çöp atmamalıyız.    C. Okula erken geldim
B. Zil erken mi çaldı?  D. Bütün insanları çok severim ben.
                          
9. "Yarın akşam size geleceğiz." cümlesinde iş bildi/en kelime hangisidir?
A. Yarın                               B.Akşam                        
C. Geleceğiz                         
D: Size
 
10. "Ablam, erkenden okula gitti." cümlesinde yüklemin bildirdiği işi yapan kelime hangisidir?
A. Gitti                                 
B. Ablam                       
C. Okula                             
D. Erkenden
 
11. "Çocuk kalemi dişiyle kırdı." cümlesinde özne olan kelime han­gisidir?
 A. Kalemi           
B. Çocuk            
C. Kırdı                 
D. Dişiyle
 
12. "Atatürk, 10 Kasım 1938'de öldü" cümlesinde yüklem olan keli­me hangisidir?
A. Atatürk          
B. Öldü               
C. Kasım              
D. Hiçbiri
 
13. Bir cümle en azkaç kelimeden meydana gelir?
A. 1                     B.2                    C,3       D. 6
 
14. Hangi cümlenin sonuna ünlem işareti (!) konulmalıdır?    
A. Babam bana: “Neden geç kaldın" diye sordu ( )
B.Yetişin komşular yanıyoruz ( )
C. Dere geçerken at değiştirilmez ( )
D. Çalışmazsan sınıfta kalırsın ( )
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir istek bildirmektedir?
A. Matematik yazılım çok iyi geçti.
B. Yatarken dişlerimi fırçalarım.
C. Babam bana yeni çanta aldı.
D. Anne para verir misin?
 
16. Hangi cümlenin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?
A. Haydan gelen, huya gider ( )
B. Bana mı söylediniz ( )
C. Kim kırdı bilmiyorum ( )
D. Onu gelirken de görmedim ( )
 
17. "mumu - yalancının - kadar - yanar - yatsıya" kelimeleriyle an-
lamlı bir cümle oluşturulursa baştan ikinci kelime hangisi olur?
A. Kadar                                         B. Yanar
C. Mumu                                        D. Yalancının
 
18, "Sağlam - bulunur - sağlam - vücut - kafada" kelimeleriyle an­lamlı bir cümle oluşturulursa baştan beşinci kelime hangisi olur?
 A. Bulunur                                      B. Kafada
C. Vücut                                        D. Sağlam
 
19. "Malı - kalır - dünyada - dünya" kelimeleriyle anlamlı bir cümle oluşturulursa baştan üçüncü kelime hangisi olur?
 A. Dünya                           
B. Dünyada
                                    
C. Malı                                          
D. Kalır
 
20. "Dünya............kalmış ki............kalacak." cümlesini en anlamlı
şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir?
A. Kime - dünyada                        
B. Sultana – kim
                          
C. Dünya - kime                    
D. Kime – sana
 
21. "Yazın ............pişenin ......... aşı pişer." cümlesini anlamı şekil­de tamamlayan kelime çifti hangisidir?
A. Başı - kışın                                 
B. Kazması - kitap
C. Yazın - pişenin                          
D. Yüzün – gece
 
22. "1- bir ,   2- yaz ,   3- gelmez , 4- çiçekle” sözlerinden anlamlı bir cümle yapılmak istenirse, sıralama nasıl olur?
 A. 2-4-1-3                    B. 1-4-2-3            C.4-2-1-3                 D. 1 - 2 - 3 - 4
 
23. "Of ne de pis kokuyor" cümlesininsonuna hangi noktalama işa­reti konur?
A. Ünlem işareti                     
B. Soru işareti              
C. Nokta                            
D. İki nokta
 
24. "Sınavı mutlaka kazanmalıyım" cümlesinin sonuna hangi nokta­lama işareti konulmalıdır?
A. Soru işareti                                
B. Ünlem işareti
                        
C. Nokta                          
D. Sıra nokta
 
25. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır.
B. Soru cümlesinin sonuna soru işareti konur.
C. Ünlem cümlelerinin sonuna ünlem işareti konur.
D. Yüklemi sonda olan cümle devrik cümledir.
 
26. "Biraz beklersen ben de gelirim" cümlesinin sonuna hangi işaret konur?
A. (?)               B. (.)           C. (!)          D. (:)
 
27. "Deniz Köşkleri Mahallesi'nde oturuyoruz." cümlesinde kaç tane hece vardır?
A. 15                      B. 10                   
C. 9                             D.16
 
28. "Ay, sen miydin (), Ben gidiyorum (), Başka kim gelecek () , cümlelerinin sonlarına sırasıyla hangi noktalama işaretleri kon­malıdır?
A. Nokta - ünlem - soru                 
B. Ünlem - ünlem - nokta
C. Ünlem - nokta - soru                  
D. Nokta - nokta – ünlem
 
29. "Bizim evde sular her zaman akan" cümlesinin yüklemi hangisi­dir?
A. Sular                                          B. Akar
C. Bizim                                          D. Evde
 
30. 'Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz" cümlesinin sonuna hangi noktala­ma işareti konulmalıdır?
A. Soru                                           B. Ünlem
C. Nokta                                         D. İki nokta1-Okurken her kelimenin altını çizmeliyiz.
a) doğru                                          b) yanlış
 
2-Okurken yazıyı parmağımızla takip etmeliyiz.
a) doğru                              b) yanlış
 
3-Kitaplarımızı karalamamalı, yırtmamalıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
4-Kitabın üzerine fazla eğilmemeliyiz.
a) doğru                              b) yanlış
 
5-Çok parlak ışıkta okumamalıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
6-Sözcükleri aralarında boşluk bırak­madan yazmalıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
7-Her cümlenin sonuna nokta koyma­lıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
8-Her cümlenin sonuna nokta koyma­lıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
9-Temiz, düzenli ve okunaklı yazmalıyız
a) doğru                              b) yanlış
 
10-Cümlelerin ilk harfini büyük yazmalıyız
a) doğru                              b) yanlış
  
 
Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının "DOĞRU', yan­lış olanlarının  
YANLIŞ   şıkkı cevap kağıdına işaretleyiniz.
 
               1- "Kasaba" sözcüğü kasaba şeklin de hecelenir.
        a) doğru                                  b) yanlış
 
               2- "Kadife" sözcüğü üç hecelidir.
           a) doğru                                  b) yanlış
 3- Bilmeden bir arkadaşımızı üzdüğü­müzde ondan özür dilemeliyiz.
    a) doğru                   b) yanlış
 
               4-”tat" tek heceli bir sözcüktür.
                   a) doğru            b) yanlış
               5-"Geliyor" sözcüğü satır sonuna sığmazsa
"                     gel-iyor" şeklinde bölünür.
  a) doğru                                          b) yanlış
 
               6-"Alaca"sözcüğünde, tek sesten oluşan hece vardır.
       a) doğru                          b) yanlış
 
              7-Her hecede mutlaka bir ünlü bulunur.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
               8-Ünsüzler, ünlüler olmadan hece ola­maz.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
                9-"Tank" sözcüğü bir ünsüz, bir ünlü ve iki ünsüzden oluşmuştur..
                              a) doğru                                                                            b) yanlış  
 
              10-"Hadise" sözcüğü, üç hecelidir.
                             a) doğru                                                                            b) yanlış  
 
 
 
11-"Uçak bileti aldı." cümlesinde yedi hece vardır.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                12-"ca- la-a" hecelerinden "alaca" sözcüğü oluşur.
 
                                        a) doğru                                                                        b) yanlış
 
   13- "Gemi bileti almadı." cümlesinde dokuz hece vardır.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                    14-"çiçek" sözcüğünde üç tane ünsüz harf vardır.
 
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
                    15-"Pide" sözcüğünde kalın ünlü yoktur.
 
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
           1 6-Ünsüzleri kalın ve ince olmak üzere gruplandırabiliriz
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
                           
                 17-Sesleri yazıya dönüştürürken harfleri kullanırız.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                  18-"U" kalın ünlüdür.
 
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
             19-"Paspas"sözcüğündeki ünlülerin tümü ince ünlüdür
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
              20-"Odun" sözcüğünde kalın ünlü yoktur.
 
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
 
Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının "DOĞRU', yan­lış olanlarının  
YANLIŞ   şıkkı cevap kağıdına işaretleyiniz.
 
                         1- "Adalet" sözcüğü Adeletşeklin de hecelenir.
                            a) doğru                                  b) yanlış
 
                             2- "Kafile" sözcüğü üç hecelidir.
                     a) doğru                                  b) yanlış
           3- Bilmeden bir arkadaşımızı üzdüğü­müzde ondan özür dilemeliyiz.
             a) doğru                                              b) yanlış
 
                          4-”kök" tek heceli bir sözcüktür.
                                   a) doğru                                                                            b) yanlış
                                 5-"Gidiyor" sözcüğü satır sonuna sığmazsa "gid-iyor" şeklinde bölünür.
                        a) doğru                                          b) yanlış
 
                            6-"Alalı" sözcüğünde, tek sesten oluşan hece vardır.
                        a) doğru                                          b) yanlış
 
                               7-Her hecede mutlaka bir ünlü bulunur.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                                     8-Ünsüzler, ünlüler olmadan hece ola­maz.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
                            9-"Bank" sözcüğü bir ünsüz, bir ünlü ve iki ünsüzden oluşmuştur..
                              a) doğru                                                                            b) yanlış  
 
                              10-"Mesele" sözcüğü, üç hecelidir.
                             a) doğru                                                                            b) yanlış  
 
 
 
              11-"Dolmuş bileti aldı." cümlesinde yedi hece vardır.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                              12-"ka- la-ba" hecelerinden "kalaba" sözcüğü oluşur.
 
                                        a) doğru                                                                        b) yanlış
 
            13- "Gemi bileti almasaydı." cümlesinde dokuz hece vardır.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                           14-"Köpek" sözcüğünde üç tane ünsüz harf vardır.
 
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
                           15-"Deli" sözcüğünde kalın ünlü yoktur.
 
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                                      16-Ünsüzlerle Ünlüleri kalın ve ince olmak üzere gruplandırabiliriz.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
                           
                                       17-Sesleri yazıya dönüştürürken harfleri kullanırız.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                                     18-"O" kalın ünlüdür.
 
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                                  19- "Haşhaş" sözcüğündeki ünlülerin tümü ince ünlüdür.
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
 
                                      20-"Masa" sözcüğünde kalın ünlü yoktur.
 
                                       a) doğru                                                                        b) yanlış
Kaya Avcı
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=