2-E Sınıfı Hayat Bilgisi ev çalışmaları
DEĞERLİ VELİLER
28 tane soru hayat bilgisi 7. derginin sorullarıdır. iyi çalışın
1-Büyüdükçe saç ve göz rengimiz de değişir.
                a) doğru                                               b) yanlış
 
2-Büyüdükçe el ve ayaklarımız büyür.
            a) doğru                                               b) yanlış
 
3-Şimdi her işi tek başımıza yapabiliyoruz.
            a) doğru                                               b) yanlış
 
4-Henüz her işi tek başımıza yapabilecek kadar büyümedik.
              a) doğru                                               b) yanlış
               
5-Fermuar ve çıt çıt kapatmayı öğrenmek ge­lişmektir.
             a) doğru                                               b) yanlış
 
6-Duygularımız, yaşadığımız olaylara göre de­ğişir.
                a) doğru                                               b) yanlış
 
7-Çocuklar, büyüdükçe oyun oynamaz olurlar.
             a) doğru                                               b) yanlış
 
8-Çıngırak, bir bebek oyuncağıdır.
             a) doğru                                               b) yanlış
 
9-Oyunlar, derslerdeki başarımızı artırır.
             a) doğru                                               b) yanlış
 
10-Topaç, geçmişte oynanan bir oyun adıdır.
                     a) doğru                                               b) yanlış
 
11-Saklambaç hem geçmişte hem de günümüzde oynanan bir oyundur.
                 a) doğru                                               b) yanlış
 
12-Büyükler oyun oynamazlar.
                   a) doğru                                               b) yanlış
 
13-Oyun oynamak, çalışmak kadar önemlidir.
                   a) doğru                                               b) yanlış
 
14-Bütün ülkelerin beslenme biçimleri aynıdır.
                       a) doğru                                               b) yanlış
 
15-Her toplumun gelenek ve görenekleri farklı­dır.
                      a) doğru                                               b) yanlış
 
16-Liderler, toplumların yaşantısını değiştirir.
                       a) doğru                                               b) yanlış
 
17-Güçlüklerkarşısında yılmamak bir liderlik özelliğidir.
                    a) doğru                                               b) yanlış
 
18-Türk toplumunun en büyük lideri Atatürk'tür.
                        a) doğru                                               b) yanlış
 
19-Başbakan da Türk toplumunun lideridir.
                       a) doğru                                               b) yanlış
 
20-Meclisin açılışı ile ülkemiz tam bağımsızlığına kavuşmuştur.
                       a) doğru                                               b) yanlış
 
21-Latin harfleri yerine Arap harfleri kabul edildi.
                        a) doğru                                               b) yanlış
 
22-Peçe ve sarık çağdaş bir kıyafettir.
                        a) doğru                                               b) yanlış
 
23-Meclis, Atatürk'e "Kemal" soyadını verdi.
                        a) doğru                                               b) yanlış
 
24-Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda başkomutanlık yaptı.
                       a) doğru                                               b) yanlış
 
25-Atatürk, bin sekiz yüz seksen bir yılında Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu.
                       a) doğru                                               b) yanlış
 
26-Atatürk, kurmay binbaşı olarak orduya katıldı.
                    a) doğru                                               b) yanlış
 
27-Atatürk, 23 Nisanı çocuklara bayram olarak armağan etti.
                   a) doğru                                               b) yanlış
 
28-Atatürk'ün en büyük eseri cumhuriyettir.
               a) doğru                                               b) yanlış

1- 
Elektrik prizleriyle oynamamalıyız.
   a) doğru                                  b) yanlış 
   2-Prizlere çivi gibi ci­simler sokmamalıyız.
        a) doğru                                  b) yanlış
3- Elektrikli aletlere ıslak elle dokunmamalıyız.
        a) doğru                                  b) yanlış 
4- Banyoda yıkanırken şofbeni sık sık kontrol etmeliyiz. 
       a) doğru                                  b) yanlış
 5- Kapıyı içerden kilitlememeliyiz.
        a) doğru                                  b) yanlış 
6- Ocağın düğmeleri ile oynamamalıyız.
      a) doğru                                  b) yanlış
7- Yanan oca­ğın üzerindeki tencerelere dokunmamalıyız.
          a) doğru                                  b) yanlış
8- Bıçak, makas gibi kesici aletlerle oynamamalıyız.
     a) doğru                                  b) yanlış
9- Kibrit, çakmak gibi yanıcı cisimlerle oynamamalıyız.
      a) doğru                                  b) yanlış
10- Büyüklerimize danışmadan ilaç içmemeliyiz.
       a) doğru                                  b) yanlış
11- Temizlik maddeleriyle oynamamalıyız.
   a) doğru                                  b) yanlış
12- Balkondan veya camdan sarkmamalıyız.
             a) doğru                                  b) yanlış
13- Elektrik prizleriyle oynamalıyız.
       a) doğru                                  b) yanlış 
 14-Prizlere çivi gibi ci­simler sokmalıyız.
    a) doğru                                  b) yanlış 
15- Elektrikli aletlere ıslak elle dokunmalıyız.
     a) doğru                                  b) yanlış 
16- Banyoda yıkanırken şofbeni sık sık kontrol etmemeliyiz. 
     a) doğru                                  b) yanlış
 17- Kapıyı içerden kilitlemeliyiz.
      a) doğru                                  b) yanlış
18- Ocağın düğmeleri ile oynamalıyız.
      a) doğru                                  b) yanlış
19- Yanan oca­ğın üzerindeki tencerelere dokunmalıyız.
       a) doğru                                  b) yanlış 
20- Bıçak, makas gibi kesici aletlerle oynamalıyız.
        a) doğru                                  b) yanlış
21- Kibrit, çakmak gibi yanıcı cisimlerle oynamalıyız.
        a) doğru                                  b) yanlış
22- Büyüklerimize danışmadan ilaç içmeliyiz.
       a) doğru                                  b) yanlış
23- Temizlik maddeleriyle oynamalıyız.
       a) doğru                                  b) yanlış
24- Balkondan veya camdan sarkmalıyız.
          a) doğru                                  b) yanlış
25-Deprem başladığında hemen üst katla­ra çıkmamalıyız.
        a) doğru                                  b) yanlış
26-Deprem anında ellerimizle başımızı koru­mamalıyız.
  a) doğru                                  b) yanlış 
 27-Deprem bittiğinde elektrik sigortasını gevşetmemeliyiz.
         a) doğru                                  b) yanlış
28-Deprem anında yatağımızın altına uzan­mamalıyız.
       a) doğru                                    b) yanlış
29-Çığın zararlarından korunmak için dik yamaçlara dayanma duvarları yapmamalıyız.
         a) doğru                                    b) yanlış 
30-Su baskını olduğunda binayı terk etmemeli ya da yüksek katlara çıkmamalıyız.
          a) doğru                                    b) yanlış
31-Deprem bittiğinde asansörle ya da mer­divenlerden binayı terk etmemeliyiz.
        a) doğru                                    b) yanlış
32-Deprem anında, balkona çıkmamalıyız.          
        a) doğru                                    b) yanlış
33-Sel baskınlarını, ormanlık alanları çoğal­tarak önleyemeyiz.
   a) doğru                                    b) yanlış 
34-Deprem sırasında, devrilebilecek eşyala­rı tutmamaya çalışmalıyız.
        a) doğru                                    b) yanlış
35-Deprem başladığında hemen üst katla­ra çıkmalıyız.
           a) doğru                                  b) yanlış
36-Deprem anında ellerimizle başımızı koru­malıyız.
         a) doğru                                  b) yanlış
37- Deprem bittiğinde elektrik sigortasını gevşetmeliyiz.
          a) doğru                                  b) yanlış
38-Deprem anında yatağımızın altına uzan­malıyız.
       a) doğru                                    b) yanlış
39-Çığın zararlarından korunmak için dik yamaçlara dayanma duvarları yapmalıyız.
        a) doğru                                    b) yanlış
40-Su baskını olduğunda binayı terk etmeli ya da yüksek katlara çıkmalıyız.
           a) doğru                                    b) yanlış
41-Deprem bittiğinde asansörle ya da mer­divenlerden binayı terk etmeliyiz.
           a) doğru                                    b) yanlış
42-Deprem anında, balkona çıkmalıyız.          
       a) doğru                                    b) yanlış
 43-Sel baskınlarını, ormanlık alanları çoğal­tarak önleriz.
         a) doğru                                    b) yanlış
44-Deprem sırasında, devrilebilecek eşyala­rı tutmaya çalışmalıyız.
       a) doğru                                    b) yanlış
 
 

Âşık Veysel Şatıroğlu
    25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Çocukken çiçek hastalığı yüzünden bir gözünü, daha sonra bir kaza sonucu diğer gözünü kaybetti. Saz çalmayı öğrendi.
     21 Mart 1973'te yine Sivrialan'da yaşamını yitirdi.

 ATATÜRK'ÜN AĞAÇ SEVGİSİ
Atatürk tabiatı çok severdi. Vatanı yeşil görmek için çok çaba harcadı. Ankara'daki Orman Çiftliği'ni boz topraktan ormanlık hâle getiren odur. Ağaçların dikilişini, tutuşunu, büyüyüşünü adım adım kollardı.
Çankaya'daki bahçesinde, çok ihtiyar ve geniş bir ağaç Atatürk'ün geçeceği yolu kaplıyordu. Ağacın bir yanı havuz, bir yanı dik yokuştu. Atatürk'ün ağaca yaslanarak güçlükle karşıya geçtiğini gören bahçıvan:
“Emrederseniz hemen keseyim efendim.”
demişti. Atatürk bahçıvana dönerek: “Sen
hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki
keseceksin!” dedi.
                     Niyazi Ahmet Banoğlu
                         (Düzenlenmiştir.)
 


HAYAT BİLGİSİ SORULARI
1- Atatürk hangi yıllar arasında yaşamıştır?
2-Atürk’ün yaptığı yeniliklerden beş tanesini yazınız.
3-Atatürk kadınlara hangi hakları verdi?
4-TBMM hangi tarihte açıldı.
5- İstiklal Marşı’nı kim yazmıştır?
6-İstiklal Marşı hangi yılda kabul edilmiştir?
7-İstiklal Marşı’nı kim bestelemiştir?
8-Cumhuriyet ne zaman kurulmuştur?
9-İstiklal Marşı kaç kıtadan oluşmaktadır?
10-Düşmanları yurdumuzdan atmak için yaptığımız savaşın adı nedir?
11-Bayrağımızın şekli neye benzer?
12-Bayrağımızın üzerinde neler var?
13-Bayrağımızın renkleri nelerdir?
14-Bayrak neyi temsil eder?
15-İstiklal Marşımızı kim yazmıştır?
16-İstiklal Marşı ne zaman yazılmıştır?
17-İstiklal Marşının bestecisi kimdir?
18-İstiklal Marşı kaç şiir arasından seçilmiştir?
19-Bayrak töreni ne zamanlar yapılır?
20-İstiklal Marşı söylenirken nasıl durmalıyız?
 

1-Hangi hayvanlar kümeste yaşar?
            a)ayı – tilki       b)karga-kanarya            
c)tavuk-horoz
 
2-Hangi hayvanlar ahırda yaşar?
a)ayı – karga    b) inek - öküz    
c)tavuk-horoz
 
3-Hangi hayvanlar ağılda yaşar?
a) karga-kanarya            b) koyun- keçi                   c)tavuk-horoz
 
4-Hangi hayvanlar suda yaşar?
a) balık-denizanası b) yılan-kanarya      
c) ayı–aslan
 
5-Hangi hayvanlar, kayaların oyuklarında (in) yaşar?
a)ayı – tilki            b)karıca-timsah             c)tavuk-horoz
 
6-Hangi hayvanlar ormanda yaşar?
a)ördek–kaplumbağa    b)kurt-aslan         
c)tavuk-horoz
 
7-Hangi hayvanlar dağlarda yaşar?
a)ayı – tilki       b)deniz anası-kurbağa    
c)tavuk-horoz
 
8-Hangi hayvanlar toprak altında yaşar?
a)karınca – köstebek           b)karga-kanarya             c)koyun-keçi
 
9-Hangi hayvanlar hem su, hem karada yaşar?
a)Kurbağa – timsah                     b)balık-denizanası          c)ördek-ayı
 
10-Hangi hayvanlar uçarlar yaşar?
a)kartal– kanarya            b)ördek-tavşan                        c)koyun-horoz
 
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına "D", yanlış olanların karşısına "Y" yazınız.
              
11-Belge geçer (faks), evde kullandığımız bir iletişim aracıdır.                                             
                     a) doğru                      b) yanlış
 
              12-İletişim yoluyla duygu, düşünce ve isteklerimizi aktarırız.                                                  
                                        a) doğru                     b) yanlış
 
13- Arkadaşlarımız ve akrabalarımızla televizyon aracılığıyla iletişim kurarız.                     
                        a) doğru                  b) yanlış
 
 14- Günlük haberleri öğrenmek için gazete   okuruz.
                                       a) doğru                     b) yanlış
 
        15- Hastalandığımızda doktoru telefonla ararız.
                        a) doğru                       b) yanlış
 
      16-Başkalarına ait mektupları okuyabiliriz.        
                     a) doğru                      b) yanlış
                           
 17-Telefon, en ucuz iletişim aracıdır.                 
                        a) doğru                   b) yanlış
 
        18- Gazeteler aylık olarak yayımlanır.               
                    a) doğru                   b) yanlış
 
     19- Radyo, sadece ses yoluyla iletişim   yapan bir araçtır.                                                                    
                 a) doğru                      b) yanlış
 
     20- Radyo ve televizyonun sesini istediğimiz   kadar açabiliriz.
                                       a) doğru               b) yanlış
21- Yemeklerden önce ellerimi bol suyla ve sabunla yıkarım.
                    a) doğru                  b) yanlış
 
22- İletişim araçlarını doğru ve yerinde kullanmalıyız.
                                       a) doğru           b) yanlış
 
23- Kulağımı sivri uçlu cisimlerle karıştırı­rım.
                                       a) doğru             b) yanlış
 
24- Çok sıcak veya çok soğuk yiyecek­ler yerim.
                                       a) doğru              b) yanlış
 
25- Burnumu mendilimle silerim.
                                       a) doğru             b) yanlış
 
26- Haftada en az bir defa banyo ya­parım.
                                       a) doğru          b) yanlış
 
27- Kesici ve delici aletlerle oynarım.
                                       a) doğru              b) yanlış
 
28- Sigara içilen ortamlardan uzak duru­rum.
                                       a) doğru               b) yanlış
 
29- Başımı her türlü darbeden korurum.
                                       a) doğru            b) yanlış
 
30- Dengeli ve düzenli beslenirim.
                                       a) doğru           b) yanlış
 
31- Sert ve kabuklu yiyecekleri dişimle kırarım.
                                       a) doğru                  b) yanlış
 
32- Saçlarımı sık sık yıkarım.
                                       a) doğru            b) yanlış
 
33- Ellerimi sık sık yıkarım.
                                       a) doğru                b) yanlış
 
34- Öksürürken veya hapşırırken ağzımı mendilimle kapatırım.
                                       a) doğru                b) yanlış
 
35- Yemeklerden önce ellerimi bol suyla ve sabunla yıkarım.
                                       a) doğru             b) yanlış
 
36- Yemek yerken kaşık, çatal ve bıçak kullanırım.
                                       a) doğru               b) yanlış
 
37- Yemekte peçete kullanırım.
                                       a) doğru             b) yanlış
 
38- Ağzıma küçük lokmalar alırım.
                                       a) doğru             b) yanlış
 
39- Yavaş yavaş yemek yerim.
                                       a) doğru              b) yanlış
 
40- Sofranın kaldırılmasına yardım ederim.
                                       a) doğru              b) yanlış
41- Tabağıma, yiyeceğim kadar yemek alırım.
                                       a) doğru                  b) yanlış
 
42- Ağzımda yemek varken konuşurum.
                                       a) doğru               b) yanlış
43- Yemeği, üstüme ve yerlere dökme­den yerim.
                                       a) doğru          b) yanlış
 
44- Yemeği hazırlayanlara "Eline sağlık” derim.
                                    a) doğru                         b) yanlış
45- Yemeklerden sonra dişlerimi fırçala­rım.
                              a) doğru                           b) yanlış
46- Sofrada ailemle birlikte yemek yerim.
                             a) doğru                          b) yanlış

5. DERGİ SORULARI


1-Tüm insanlar özgür ve eşit doğarlar.
a) doğru                        b) yanlış
 
2-Yaşama hakkı, insan haklarının en önemlisidir.
a) doğru                        b) yanlış
 
3-Herkes seyahat etme ve istediği yerde yaşama hakkı­na sahiptir.
a) doğru                        b) yanlış
 
4-Herkesin, düşünce ve inanç özgürlüğü vardır.
a) doğru                        b) yanlış
 
5-Herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır.
a) doğru                        b) yanlış
 
6-Herkesin eğitim görme hakkı vardır,
a) doğru                        b) yanlış
 
7-Yasalar karşısında herkes eşittir.
a) doğru                        b) yanlış
 
8-Kendi haklarımızı, başka­larının haklarına zarar vermeden kullanmalıyız.
a) doğru                        b) yanlış
 
9-Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına yapma­malıyız.
a) doğru                        b) yanlış
 
10-Bir yere giderken büyüklerimizden izin alırız.
a) doğru                        b) yanlış
 
11-Döneceğimiz saati söyleriz.
a) doğru                        b) yanlış
 
12-Eve zamanında gideriz.
a) doğru                        b) yanlış
 
13-Ev işlerinde ailemize yardım ederiz.
a) doğru                        b) yanlış
 
14-Odamızı temiz ve düzenli tutarız.
a) doğru                        b) yanlış
 
15-Yemek saatlerine uyarız.
a) doğru                        b) yanlış
 
16-Belirlenen saatte uyuruz.
a) doğru                        b) yanlış
 
17-Büyüklerimize saygılı davranırız.
a) doğru                        b) yanlış
 
18-Görgü kurallarına uyarız.
a) doğru                        b) yanlış
 
19-Başkalarının eşyalarını izinsiz kullanmayız.
a) doğru                        b) yanlış
 
20-Görev ve sorumluluklarımızı yerine getiririz.
a) doğru                        b) yanlış
 
21-Demokratik aile yapısında;Dayanışma, yardımlaşma ve iş bölümü vardır.
a) doğru                        b) yanlış
 
Herkesin yerine getirmekten sorumlu olduğu görevler vardır.
a) doğru                        b) yanlış
 
22-Aileyi ilgilendiren konularda kararlar ortak alınır.
a) doğru                        b) yanlış
 
23-Karar alınırken çocukların da görüşleri sorulur, düşünceleri dinlenir.
a) doğru                        b) yanlış
 
24-Alınan kararlara herkes uyar.
a) doğru                        b) yanlış
 
25-Evde ortaya çıkan anlaşmazlıklar adil bir şekilde çözülür.
a) doğru                        b) yanlış
 
26-Ailede herkes birbirini düşünür, kimse bencil davranmaz.
a) doğru                        b) yanlış
 
27-Hata yapmanın doğal olduğu kabul edilir.
a) doğru                        b) yanlış
 
28-Aile bireyleri dürüst ve doğru sözlüdür.
a) doğru                        b) yanlış
 
29-Dürüst insanlar;Her zaman doğruyu söylerler.
a) doğru                        b) yanlış
 
30-Dürüst insanlar;Verdikleri sözleri tutarlar.
a) doğru                        b) yanlış
 
31-Dürüst insanlar;Başkalarının eşyalarını izinsiz almazlar.
a) doğru                        b) yanlış
 
32-Dürüst insanlar;Görev ve sorumluluklarını yerine getirirler.
a) doğru                        b) yanlış
 
33-Dürüst insanlar;Görgü kurallarına uyarlar.
a) doğru                        b) yanlış
 
34-Dürüst insanlar;Hoşgörülüdürler, başkalarının haklarına saygı duyarlar.
a) doğru                        b) yanlış
 
35-Dürüst insanlar; Taraf tutmazlar, ayrımcılık yapmazlar.
a) doğru                        b) yanlış
 
36-Dürüst insanlar;Kimseyle alay etmezler. Yardımseverdirler.
a) doğru                        b) yanlış
 
37-Dürüst insanlar; Paylaşımcı ve adildirler.
a) doğru                        b) yanlış

DAHA ÖNCEKİ DERGİLERİN SORULARI...........


Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının
"DOĞRU', yan­lış olanlarının  
YANLIŞ   şıkkı cevap kağıdına işaretleyiniz.
 1-        Her insan tektir ve kendine özgüdür.
a) doğru                   b) yanlış
 2-  Bizden farklı olan kişilerle arkadaşlık yapmamalıyız.         
 
a) doğru                   b) yanlış
3-        Farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar 
a) doğru        yanlış
 4-Bireysel farklılıklara saygı duymalıyız.
                          a) doğru         b) yanlış
  5-Arkadaşlarımızla aynı fiziksel özelliklere sahibiz.
 
  a) doğru            b) yanlış
 
 6-Farklılıklar bizi iyi ya da kötü yapar.
 
        a) doğru        b) yanlış
 
   7- Yetenekli ve becerikli kişilerle arkadaş­lık yapmalıyız.
                       a) doğru                        b) yanlış
 
   8-Farklı özelliklere sahip olduğumuz için birbirimizden farklı bilgiler öğrenebiliyoruz.
                             a) doğru           b) yanlış
   9-Hepimiz her konuda başarılı olabiliriz.
                                  a) doğru             b) yanlış  
 
  10-Herkesin güçlü olduğu bir yönü vardır.
                         a) doğru                b) yanlış  
 
11-Okula geliş ve gidişlerimde en kısa ve en güvenli yolu seçerim.
 
             a) doğru               b) yanlış
 
  12-Trafiğin yoğun olduğu yerlerde alt ve üst geçitlerden yararlanırım
  a) doğru       b) yanlış
 
            13- Kavşaklarda trafik polisinin verdi­ği işaretlere uyarım.
            a) doğru                               b) yanlış
 
14- Taşıt yolu üzerinde bulunan yaya geçitlerini kullanırım
a) doğru               b) yanlış
   15- Yolda, tanıdığım kişilere selam veririm.
 
                          a) doğru                    b) yanlış
 
  16- Okul servis aracı tam durduktan sonraaraçtan iner ya da araca binerim.
                           a) doğru              b) yanlış
                            
 17- Beni rahatsız eden ya da şüphe­lendiğim kişileri öğretmenime söy­lerim.
                                       a) doğru         b) yanlış
 
18- Bahçe, park, boş arsa ve alanlar gibi güvenli yerlerde oyun oynarım
a) doğru           b) yanlış
 
19- Teneffüslerde sınıfımızı havalandırmalı­yız
a) doğru              b) yanlış
 
 20-Yazın kalın, kışın ince giysiler giymeliyiz.
                                a) doğru             b) yanlış
 
21-Okurken her kelimenin altını çizmeliyiz.
a) doğru                                          b) yanlış
 
22-Okurken yazıyı parmağımızla takip etmeliyiz.
a) doğru                              b) yanlış
 
23-Kitaplarımızı karalamamalı, yırtmamalıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
24-Kitabın üzerine fazla eğilmemeliyiz.
a) doğru                              b) yanlış
 
25-Çok parlak ışıkta okumamalıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
26-Sözcükleri aralarında boşluk bırak­madan yazmalıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
27-Her cümlenin sonuna nokta koyma­lıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
28-Her cümlenin sonuna nokta koyma­lıyız.
a) doğru                              b) yanlış
 
29-Temiz, düzenli ve okunaklı yazmalıyız
a) doğru                              b) yanlış
 
30-Cümlelerin ilk harfini büyük yazmalıyız
a) doğru                              b) yanlış
 
Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının "DOĞRU', yan­lış olanlarının  
YANLIŞ   şıkkı cevap kağıdına işaretleyiniz.
 
                1-Atatürk öğrenim hayatına mahalle    Mekt                mektebinde başlamıştır.
                            a) doğru       b) yanlış
 
              2-Atatürk’ün Şemsi Efendi İlkokulu’ndan sonra gittiği okul,
                             Askeri Orta Okul’dur.
                     a) doğru            b) yanlış
3- Atatürk en çok Matematik dersini seviyordu.
             a) doğru       b) yanlış
 
             4-Atatürk, çocukken yazları dayısının yanına gider       ,                      okula zamanına kadar çiftlikte kalırdı.
                                   a) doğru             b) yanlış
 
             5-Atatürk çalışkan bir öğrenciydi..
                        a) doğru                b) yanlış
 
             6-23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı                                                                    kutlarız.
                        a) doğru        b) yanlış
 
              7-Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim de kutlanır.
                                       a) doğru      b) yanlış
 
              8-Ramazan Bayramı milli bayramlarımızdandır.
                                       a) doğru              b) yanlış
              9-Tüm bayramlar coşkuyla kutlanır.
                              a) doğru            b) yanlış  
 
             10-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor       Bayramı            , milli bayramlarımızdan değildir.
                             a) doğru           b) yanlış  
 
 
 11-Atatürk kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun’a çıkmıştır.
                                       a) doğru         b) yanlış
 
              12-Atatürk’e “Kemal adını dayısı vermiştir.
 
                                        a) doğru          b) yanlış
 
   13- En büyük bayramımız Cumhuriyet Bayram’ıdır.
                                       a) doğru              b) yanlış
 
               14- Kurban Bayramı, milli bayramlarımızdandır.
 
                                       a) doğru        b) yanlış
               15- Dini Bayramlarında okul töreni yaparız.
 
                                       a) doğru            b) yanlış
 
         16- Bayramlar toplumda birlik, beraberliği ve dayanışmayı sağlar.
                                       a) doğru       b) yanlış
                           
              17- 30 Ağustos Zafer Bayramı dini bayramlarımızdan değildir
                                       a) doğru          b) yanlış
 
              18- Cumhuriyet Bayramı milli bayramlarımız değildir.
 
                                       a) doğru        b) yanlış
 
              19- Mustafa Kemal Atatürk doktorluk yapmıştır.
                                       a) doğru         b) yanlış
 
              20- Atatürk Küçükken karga bekçiliği yapmıştır.
 
                             a) doğru       b) yanlışAşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının "DOĞRU', yan­lış olanlarının  
YANLIŞ   şıkkı cevap kağıdına işaretleyiniz.
 
                         1-Planlı çalışanlar başarılı olur.
            a) doğru                 b) yanlış
 
               2-Yapamayacağımız işlerde büyüklerimizden yardım almalıyız.
      a) doğru              b) yanlış
3- Ders araç ve gereçlerini dikkatsiz ve dağınık kullanmalıyız.
 a) doğru                    b) yanlış
 
                4-Okuldaki ve sınıftaki eşyalar hepimizin ortak malıdır.
                       a) doğru               b) yanlış
              5-Tuvaletleri sadece büyükler temiz kullanır.
         a) doğru            b) yanlış
 
               6-Okul kurallarına hepimiz uyum sağlarız.
                        a) doğru    b) yanlış
 
                7-Sınıf başkanını öğretmenimiz seçer.
                                       a) doğru       b) yanlış
 
              8-Sınıfımızda herkes aday olabilir.
                a) doğru                               b) yanlış
                9-Kültür edebiyat kulübü gazete çıkarma projesi üzerinde karar alır.
                              a) doğru                 b) yanlış  
 
                10-Kulüpler arasında görevler rastlantı sonucu dağılır.
                             a) doğru                          b) yanlış  
 
  11-Atatürk geçmişte ümitsizliğe düşen Türk milletini cesaretlendirdi.
                                       a) doğru                      b) yanlış
 
              12-Bayrak töreni sırasında hazır ol vaziyetinde durulur.
 
                                        a) doğru                  b) yanlış
1              13- Dünyadaki her bağımsız devletin bir bayrağı vardır.
                                       a) doğru                      b) yanlış
 
         14- İstiklal Marşı okunurken arkadaşlarımızla konuşuruz.
 
                           a) doğru                          b) yanlış
               15- Herkesin çok iyi yapabildiği bir şey vardır.
 
                                       a) doğru               b) yanlış
 
                 16-Bayrak milletimizin bağımsızlık sembolüdür.
                                       a) doğru                     b) yanlış
        
               17-İstiklal Marşımızın yazarı Osman Zeki Üngör’dür.
                                       a) doğru                     b) yanlış
 
             18- İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’dur.
 
                                       a) doğru           b) yanlış
 
            19- İstiklal Marşımızın bestecisi Mehmet Akif Ersoy’dur
                                       a) doğru                b) yanlış
 
            20- Bayrağımız al rengini atalarımızın kanından almıştır.
 
                                       a) doğru             b) yanlış
        21- Bayrağımızdaki ay ile yıldız Hakimiyeti, gücü temsil eder.
                   a) doğru              b) yanlış
                       
     22 – Bayrağımızdaki al rengi, milletimizin onurunu temsil eder.                
                                       a) doğru            b) yanlış
                                 
              23-Bayrak ve İstiklal Marşı Milletimizin bağımsızlığını temsil etmez
                                       a) doğru            b) yanlış
    24-Okulumuzda gönderde dalgalanmak için Salı günü istiklal marşı söyleriz.
                                       a) doğru                  b) yanlış
 
                     25-Türk Bayrağının sembolü yoktur.
                                       a) doğru           b) yanlış
 
                26- Türk Bayrağı kare şeklindedir.
                  a) doğru               b) yanlış
 
27- Milli Marşımızın şairi Osman Zeki Üngör’dür.
              a) doğru                    b) yanlış
28- İstiklal Marşı söylenirken yerde kağıt olduğunu görürsek hemen almalıyız.
         a) doğru             b) yanlış                                       
              29- Bayrağı olmayan ülkeler özgürlüğüne kavuşmuş ülkelerdir.     
      a) doğru                  b) yanlış
 
30- Her ülkenin bayrağına saygı göstermek zorunda değiliz.
                  a) doğru               b) yanlış
 
 31-Sağlıklı olmak için doğal besinler tüketmeliyiz.
                 a) doğru              b) yanlış
 
 32-En çok sevdiğiniz besinleri çok yersek dengeli beslenmiş oluruz.
                    a) doğru          b) yanlış
 
33-Günde mutlaka üç öğün ve her besin gurubundan yeterince yiyerek beslenmeliyiz.
                  a) doğru           b) yanlış
 
  34-Sabah kahvaltısı yapmadan okula gitmeliyiz.
             a) doğru            b) yanlış

35-Dişlerimiz korumak için şekerli gıdalardan sonra su içmeliyiz.
                 a) doğru            b) yanlış
 
  36-Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu aşı olmaktır.
                   a) doğru       b) yanlış
 
37-Hastalandığımızda mutlaka doktora gitmemeliyiz.
           a) doğru              b) yanlış
 
 38-Her zaman grupta aldığımız sorumlulukları yerine getiremeyiz.
                 a) doğru          b) yanlış
 39- Görev aldığımız öğrenci kulüplerinde, ortak kararlara uymalıyız.
                a) doğru       b) yanlış
 40-Eğitici kulüpler, sorumluluk duygumuzu geliştirmez.
                 a) doğru        b) yanlış

41- Kulüp çalışmaları, Planlı çalışma becerisi kazandırır.
                a) doğru            b) yanlış

 42- Kuralsız davranışlar başarıyı engeller.
                a) doğru               b) yanlış
 
43-Okula zamanında gelmek önemli değildir.
                 a) doğru      b) yanlış
 44-Öğrencilerin belirlenen sınıf kurallarına uyması, o sınıfın başarısını arttırır.
                   a) doğru                 b) yanlış
 


 
Kulüp veya grup çalışmalarının yararları
1- Kendimizi anlayabilir, yeteneklerimizi geliştirebilir ve bunları toplum yararına kullanabiliriz.
2- Planlı çalışma alışkanlığı kazanırız.
3- Kişisel girişimlerde bulunup bunu başarı ile sürdürürüz.
4-Yeni durum ve ortamlara uyum sağlarız.
5- Kendimize ve başkalarına güvenmeyi öğreniriz.
6- Serbest zamanlarımızı yararlı bir şekilde değerlendiririz. Kendi görüşlerimizi başkalarına etkili bir şekilde anlatırız.
7- Farklı görüş, anlayış ve çalışmaları hoşgörü ile karşılarız.
8- Sosyal ilişkilerimizde anlayışlı, saygılı ve ölçülü oluruz.
9- Görevlerimizi tamamlamak için grupça istekli çalışır vegruba karşı sorumluluk duyarız.
10- Kişi veya grup olarak çevremizdeki sorunlarla ilgileniriz. Bu sorunları çözmek için projeler geliştiririz.

2. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Size uygun olanı X       ile işaretleyerek belirtiniz.
 
Evet   
Hayır
Çalıştığım grupta üyeler birbirine yar­dım eder.
 
 
Çalışmalarımız sırasında birbirimizi din­leriz.
 
 
Çalışmalarımız esnasında birbirimizin düşüncelerine saygı duyarız.
 
 
Çalışmalarımız sırasında farklı kaynak­lardan yararlanırız.
 
 
Çalışmalarımızı belli bir plana göre yürütürüz.
 
 
Grup olarak uyumlu bir şekilde çalışı­rız.               
 
 
Çalışmalarımız sırasında problemler, çatışmalar yaşarız.
 
 
Çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız problemlerimizi konuşarak çözeriz.
 
 
 
Çalışmalarımız sırasında her grup üye­si kendini rahat ve huzurlu hisseder.
 
 
Çalışmalarımız sırasında öğretmeni­mizden yardım alırız.
 
 
 

 
Kaya Avcı
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=